MEDDELANDEN

Välkommen till våra nya webbsidor

Vi har tagit vår nya hemsida i bruk och hoppas att den ska vara till nytta för våra medlemmar i Lappfjärdsnejden.

Du får gärna kommentera, komma med önskemål och ge tips via ”kontakta oss”

Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening - http://www.ljf.fi.

Scroll To Top