MEDDELANDEN

SRVA-handledning

SRVA_fi_sv-–-10x15
På basen av beredning av verksamhetsledaren fastställde styrelsen i maj 2010 riktlinjer för hur eftersöken ska organiseras och verkställas. Utgångspunkt för beredningen var långt det som överenskommits i avtal med polismyndigheten, tillsammans med Närpesnejdens Jaktvårdsförening. Verksamhetsledaren har på basen av jaktföreningarnas skriftliga meddelanden uppgjort en förteckning över kontaktpersonerna och eftersökspersonerna föreningsvis som underlag för det praktiska arbetet. Avtalstexten bifogas. Ur denna framgår våra rättigheter och skyldigheter i enlighet med avtalet.
Styrelsens beslut, som ovillkorligen bör följas:

  1. Samtliga jaktföreningar sammanställer inom maj månad en förteckning över lämpliga personer med hundar för eftersök. Poängterades lämplighet och erfarenhet. De flesta föreningarna har leverart en lista och den sammanställda förteckningen bifogas.
  2. SRVA-kontaktpersonerna (Riissanen, Berglund, Hed) kontaktar i alla händelser lämpli(a) person(er) från den förening där olyckan skett eller eftersöket skall starta. Detta skall alltid vara utgångsläget. Om lämplig person inte hittas i denna förening kontaktas grannföreningen o.s.v. SRVA-kontaktpersonen leder arbetet och bör alltid få en rapport av den/de som gått på eftersök när detta är avslutat, så att resultatet kan rapporteras vidare till myndigheten.
  3. Äganderätten till dött eller avlivat djur (obs! Gäller ej stora rovdjur och vildsvin) tillfaller den förening som skött om eftersöket med efterföljande tillvaratagande av djuret. Staten uppbär i stöd av avtalet ingen kostnad för kroppen. Inom respektive förening bör man överenskomma om hur vem/vilka i föreningen som får ta hand om djuret.

KOM IHÅG ! När vi blir kallade på eftersök handlar det inte om jakt enligt jaktlagen, utan vi utför ett myndighetsuppdrag i stöd av avtalet med polismyndigheten. Uppträd alltid därför sakligt, svara på allmänhetens frågor och framför allt, ha på er SRVA-västen som klargör vad vi sysslar med !
De som ännu inte har väst får hämta på adressen Lappfjärdsvägen 728 under kontorstid,
eller ringa om annan tid.

» SRVA-organisationens kontaktpersoner hittar du här.

Frågor & svar (finska)

Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening - http://www.ljf.fi.

Scroll To Top