MEDDELANDEN

Utnämnda skjutprovsexaminatorer

Giltighetstid
30.8.2011-31.7.2016
Uppgift
Skjutprovsfunktionärer

Namn Tel. nr
1 BERGKULLA, JARL 0400-667155
2 HÄGGKVIST, STEN-OLE 040-7055411
3 LÅNGVIK, HANS 0400-989420
4 JAAKKOLA , MAUNO 050-5218334
5 LÅNGVIK, BO 050-5289678
6 TEIR, TOMAS 050-5179750
7 WESTERBÄCK, BENNY 0400-668080
8 SJÖBLOM, PETER 0400-367329
9 SKOGLUND, BÖRJE 0400-763250
10 EKLUND, TONY 040-3503939
11 SKOGLUND, GÖSTA 040-7174075
12 ROSENHOLM , HELGE 040-5830203
13 NORRBY, MATS 0400-867298
14 ERIKSSON, CHRISTOFFER 0400-494450
15 NORRBY, RASMUS 044-2714332
16 ERLANDS, RASMUS 040-5162007
17 ERLANDS, ROBERT 040-7460708
18 NORRBUTTS, ANDREAS 040-7006037
19 BERG, BERNDT 040-8343500
20 NORRBUTTS, CARL-ERIK 040-5798070
21 HINDERS, LARS 0400-261801
22 HINDERS, CHRISTER 040-7185851
23 KANGASNIEMI, HANNU 0400-660279
24 KANGASNIEMI, MIKA 044-5612099
25 SAATSI, TARMO 0400-700842
26 NORDSTRÖM, JOHAN 0400-747420
27 NORDSTRÖM, BÖRJE 040-5020309
28 WESTERLUND, OVE 040-5535349
29 WISSANDER, HARRY 050-3943458
30 LIND, BENGT 040-5847190
31 HAMMARBERG, LEIF 040-5966279
32 NORRVIK, PHILIP 0400-444870
33 NORRVIK, KIM 0400-809713
34 DAHLGREN, JOAKIM 0400-445360
35 ANTFOLK, HÅKAN 0400-569426
36 ANTFOLK, HENRIK
37 HAMMARBERG, TOMMY 040-5250940
38 ANTFOLK, BERNDT 0400-307071
39 FRÖNÄS, CHRISTOFFER 040-7304252
40 KUUSISTO, JERE 0400-938885
41 METSÄRANTA, JUHA 0400-110217
42 KANGASNIEMI, JANI 040-2764869
43 SKOGMAN, PATRIK 0400-868552
44 HÄGGBLOM, KENT 0400-497722
45 DAHLGREN, BO-GÖRAN 040-7384229
46 KASKELA, KRISTIAN 050-5374557

Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening - http://www.ljf.fi.

Scroll To Top