MEDDELANDEN

SRVA-organisationen

Kontaktpersoner för myndigheten:

Lars Riissanen, Kristinestad, tel 0400-660886.
Tom Berglund, Lappfjärd, tel 040-5863408.
Folke Hed, Ömossa, tel 0400-366606.

Typ av hund:
NG (norsk gråhund)
KB (karelsk björnhund)
TA (tax), LA (labrador)
RE (retriever)
JÄ (jämthund)
SP (spets)
DR (drever)

Ä = älg, Hj = hjort, R = rådjur, Vi = vildsvin, B = björn, Va = varg

Eftersökspersoner:

Kristinestads Jaktförenings område
Lars Riissanen, 0400-660886 NG Ä, Hj, R, Vi, B, Va
Marcus Riissanen, 040-5843845 NG Ä, Hj, R, Vi, B, Va
Tjöck Jaktklubb + Åback Jaktlags område
Leo Mård, 040-58622729 NG  Ä
Robert Erlands, 040-7460708 LA Ä, R
Carl-Erik Norrbutts, 040-5798070 NG  Ä
Joakim Dahlgren, 0400-445360 KB  Ä, Vi
Lappfjärds Jaktklubbs område
Jalle Bergkulla, 0400-667155 TA Ä,Hj,R
Matts Norrby, 0400-867298 NG,TA,JÄ  Ä,Hj,R,Vi,B
Kaj Sved, 040-5479017 NG,TA,JÄ Ä,Hj,R,Vi;B
Hans-Erik Norrgård, 0400-181943 NG Ä
Pauli Jansson, 040-5108120 NG,KB,TA Ä,Hj,R,Vi,B
Lålby Jaktförenings område
Eddy Häggblom, 050-3696021 TA Ä,Hj,R
Kurt Lillhannus, 0400-763310 TA Ä,Hj,R
Kent Häggblom, 0400-497722 TA Ä,Hj,R
Lappfjärds Södra Jaktsällskaps område
Patrik Berglund, 040-5127753 NG Ä
Harry Wissander, 050-3949458 NG Ä
Matti Haaranoja, 040-5204153 TA Ä,Hj,R
Leif Hammarberg, 040-5966279 NG Ä
Skaftung-Henriksdahls Jaktförenings område
Tobias Grankull, 040-7080772 RE  Hj,R
Kim Långfors, 041-4535176 NG  Ä
Sideby Jaktförenings + Kallträsk områden
Folke Hed, 0400-366606 TA Ä,Hj,R,Vi,B,Va
Juha Metsäranta SP Ä
Ömossa Jaktförenings områden
Mika Östergård KB Ä
Jari-Pekka Jaakkola NG Ä
Härkmeri Jaktförenings område
Bengt Norrsjö, 040-5717759 NG Ä
Patrik Lindeman, 0400-919357 NG Ä
Göran Berglund, 040-5599857 NG Ä
Kim Teir, 040-5907342 TA Hj,R
Tony Norrgård, 040-7705470 DR Hj,R

Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening - http://www.ljf.fi.

Scroll To Top