MEDDELANDEN

Om oss

Jaktvårdsföreningens primära uppgifter är att i stöd av gällande reglemente och lag sköta de uppgifter som Finlands Viltcentral ålägger jaktvårdsföreningen.

Jaktvårdsföreningen anordnar statens skytteprov, handleder föreningarna i deras verksamhet, anordnar jägarexamensskolning samt annan nödig skolning och rådgivning.

Jaktvårdsföreningen ger olika utlåtanden och rekommendationer, samt förordar föreningarnas ansökningar om olika jaktlicenser.

Jaktvårdsföreningen skall var den instans dit de lokala jaktföreningarna kan vända sig till i olika frågor i anslutning till jakt och viltvård.

Styrelsen

NAMN TELEFON E-POST
ORDFÖRANDE KURT LILLHANNUS 0400-763310 kurt.lillhannus@hotmail.com
SUPPLEANT STEAFAN ROSENDAHL 040-5664043
MEDLEM LARS HINDERS 0400-261801 lars.hinders@pp.inet.fi
SUPPLEANT GUY GRINDGÄRDS 0400-182413
MEDLEM DANIEL KORPIHALKOLA 040-7234090 daniel.korpihalkola@gmail.com
SUPPLEANT EDDY HÄGGBLOM eddy.haggblom@hotmail.com
MEDLEM BÖRJE SKOGLUND 0400-763520 borje.skoglund@pp.inet.fi
SUPPLEANT CARL-ERIK NORRBUTTS 040-5798070
MEDLEM PAUL HAUTAVIITA 040-5244259 paul.hautaviita@pp.inet.fi
SUPPLEANT PATRIK BERGLUND 040-5127753
MEDLEM FOLKE HED 0400-366606 folke.hed@pp.inet fi
SUPPLEANT STEN-OLE HÄGGQVIST 040-7055411
MEDLEM KJELL HULDEN 0400-669245 kjell.hulden@svf.fi
SUPPLEANT TOM BERGLUND 040-5863408  tom.berglund@pp.inet.fi
MEDLEM LEIF HAMMARBERG 040-5966279 stolid.leif@gmail.com
SUPPLEANT PATRIK SKOGMAN 0400-868552 patrik.skogman@live.se
MEDLEM RAIMO ÖSTERGÅRD 040-5553859 raimo_59@hotmail.fi
SUPPLEANT MIIKA ÖSTERGÅRD
MEDLEM BO-GÖRAN DAHLGREN 040-7384229 bo-goran.dahlgren@ok-opl.fi
VERKSAMHETSLEDARE OCH KASSÖR
JARL BERGKULLA 0400-667155 jalle@joj.fi
lappfjard@rhy.riista.fi

Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening - http://www.ljf.fi.

Scroll To Top