MEDDELANDEN

Jaktövervakare

Framställande jvf:
Lappfjärdsnejden
Uppgift:
Jaktövervakare

Namn Tel. nr E-post
MATS NORRBY 0400-867298 norrby.mats@gmail.com
KAJ SVED 040-5479017 kaj.sved@co.inet.fi
JARL BERGKULLA 0400-667155 jalle@joj.fi
LARS RIISSANEN 0400-660886 lars.riissanen@pp.inet.fi
LEO MÅRD 040-5862729
MARKKU MANTERE 040-3113528 markku.mantere@pp.inet.fi
PAAVO RANTALA 0400-733053 rantala.paavo@gmail.com
KURT LILLHANNUS 0400-763310 kurt.lillhannus@hotmail.com
EDDY HÄGGBLOM 050-3696021 eddy.haggblom@hotmail.com
PATRIK SKOGMAN 0400-868552 patrik.skogman@live.se

Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening - http://www.ljf.fi.

Scroll To Top