MEDDELANDEN

Jaktvårdsföreningens årsmöte 2016

Jaktvårdsföreningens årsmöte hålles på Brandstationen i Lappfjärd 23.2.2016 kl 19.00. Adress Södra Lappfjärdsvägen 71.

Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous pidetään Lapväärtin paloasemalla 23.2.2016 klo 19.00. Eteläinen Lapväärtintie 71.

Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening - http://www.ljf.fi.

Scroll To Top