MEDDELANDEN

Terrängundersökning

Framställande jvf:
Lappfjärdsnejden
Uppgift:
Terrängundersökning

Namn Tel. nr E-post
FOLKE HED 0400-366606 folke.hed@hotmail.com
rovdjursskadegranskare
LEO MÅRD 040-5862729
skogsskadegranskare
LEIF HAMMARBERG 040-5966279 stolid.leif@gmail.com
lantbruksskadegranskare

Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening - http://www.ljf.fi.

Scroll To Top